Aγοράζουμε ελληνικά προϊόντα για να στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς!

Καλωσορίσατε

στις σελίδες με εδήσεις και άρθρα για τα δώρα που μας δίνει η ευλογημένη αρκαδική γη εδώ και αιώνες


Επισκεφθείτε την νέα μας Ιστοσελίδα

Επισκεφθείτε την  νέα μας Ιστοσελίδα
......................................................Επισκεφθείτε την Σελίδα της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα".........................

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

SOS για τους βιότοπουςΕίναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει η χώρα μας, προκειμένου να διαφυλάξει τη σπάνια ορνιθοπανίδα της. Είναι ενδεικτικές υποθέσεις από τις 332 που διαχειρίστηκε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία την τελευταία δεκαετία μέσα από καταγγελίες πολιτών. Υποθέσεις που καταδεικνύουν ότι η σημερινή κατάσταση των βιοτόπων της χώρας κρίνεται ανησυχητική.
SOS για τους βιότοπους
Σύμφωνα με τον απολογισμό που πραγματοποίησε χθες η Εταιρεία, η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, με τις περισσότερες να αφορούν στην παράνομη κατοχή και αγοραπωλησία άγριας πανίδας.
Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με προβλήματα που προκύπτουν από την εκτεταμένη εμπορική και οικιστική ανάπτυξη, ενώ τόσο η Αττική όσο και η Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζουν αυξημένα κρούσματα λαθροθηρίας.
Η παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων και μπαζών είναι φαινόμενο που απαντάται σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου. Αντίστοιχα, η Πελοπόννησος έρχεται αντιμέτωπη με την καταστροφή βιοτόπων λόγω υποδομών μεταφοράς και υπηρεσιών.
Το 60% των υποθέσεων αφορά περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA, ενώ το 22% τοποθεσίες που δεν εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας.
Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, το 50% των υποθέσεων αφορά παρεμβάσεις σε υγροτόπους λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 18% καταγγελίες για απειλή πουλιών. Το παράνομο εμπόριο είναι, όπως φάνηκε, εκτεταμένο στα αστικά κέντρα και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους πληθυσμούς των κοινών ειδών. Αντίστοιχο ποσοστό (18%) αφορά στην υποβάθμιση των βιοτόπων.
Απειλή
Ως η συχνότερα εμφανιζόμενη απειλή για τους βιοτόπους αναδεικνύεται η εμπορική και οικιστική ανάπτυξη (14%), με χαρακτηριστικό παράδειγμα την καταπάτηση δασικών ή υγροτοπικών εκτάσεων και την παράνομη εγκατάσταση αναψυκτηρίων ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων στον αιγιαλό.

Δεύτερη σε συχνότητα απειλή είναι οι υποδομές μεταφοράς και υπηρεσιών (12 % των υποθέσεων) με κυρίαρχα τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, ενώ έπονται η παράνομη εναπόθεση μπάζων κυρίως σε υγροτόπους (10%) και η λαθροθηρία (9%).
Οι υπεύθυνοι της Ορνιθολογικής σημειώνουν ότι έξαρση των καταγγελιών που υποβάλλονταν από πολίτες παρατηρήθηκε την τετραετία 2007-2010. Το γεγονός εξηγείται από το ολοένα και επιτακτικότερο κοινωνικό αίτημα για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και από την ανάπτυξη κινημάτων πολιτών που ανέλαβαν δράση σε τοπικό επίπεδο.
Επίσης, τονίζουν πως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου το 1.9% της παγκόσμιας σπονδυλωτής πανίδας και περίπου το 60% της ευρωπαϊκής, με 47 είδη από τα συνολικά 1.043 που διαθέτει, να συναντώνται μόνο στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό ζητούν η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας να λαμβάνει υπόψη της τη βιοποικιλότητα και προτρέπουν τους πολίτες να συνεχίζουν τις οικολογικές καταγγελίες, καθώς η εμπειρία αποδεικνύει ότι χάρη σε αυτές, την τελευταία δεκαετία έχουν ενισχυθεί τα αντανακλαστικά της δημόσιας διοίκησης.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΒΒΑ
*εφημ. "ΕΘΝΟΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου