Καθημερινά... με τον Πάνο Αϊβαλή // Επικοινωνία στο email: arkadikovima@gmail.com

Aγοράζουμε ελληνικά προϊόντα για να στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς!

Καλωσορίσατε

στις σελίδες με εδήσεις και άρθρα για τα δώρα που μας δίνει η ευλογημένη αρκαδική γη εδώ και αιώνες


Επισκεφθείτε την νέα μας Ιστοσελίδα

Επισκεφθείτε την  νέα μας Ιστοσελίδα
......................................................Επισκεφθείτε την Σελίδα της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα".........................

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ (αγρότες) 2014

    

         Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Αρ. 3255/20-12-2013) η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών. Στόχος είναι η παροχή κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών στην ελληνική ύπαιθρο.
     Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης και φακέλους υποψηφιότητας από τις 18 Μαρτίου 2014 έως τις 16 Μαΐου 2014. Τα  έντυπα για την υποβολή μπορούν να τα προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους www.minagric.gr και από www.agrotikianaptixi.gr  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο σε δύο αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκα-τετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Θα πρέπει παράλληλα ο δικαιούχος, να είναι 18 έως 40 ετών, να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας και Οικισμού, ή άλλης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
Θα πρέπει να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες. Ανάμεσα στα  πολλά δικαιολογητικά που θα να υποβληθούν είναι και οι φορολογικές δηλώσεις , εκκαθαριστικά εφορίας , δηλώσεις Ε9, αστυνομική ταυτότητα , δήλωση ΟΣΔΕ, τιμολόγια αγορών ζωικού κεφαλαίου , ιδιωτικά συμφωνητικά και μισθωτήρια αγροτεμαχίων  , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμαρχο, διακοπή προηγούμενου επαγγέλματος, δικαιολογητικά διακοπής προηγούμενης μισθωτής εργασίας, αντίγραφα μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης , μελισσοκομικά βιβλιάρια κτλ.
Όσον αφορά το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τα αγροτεμάχια  μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα , με ελάχιστη έκταση το ένα (1) στρέμμα .
Μεταξύ των συζύγων δεν απαιτούνται μισθώσεις (μισθωτήρια) για τα αγροτεμάχια.
Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης και να υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα.
Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση :
α)  τα νομικά πρόσωπα  β) τα φυσικά πρόσωπα που είχαν γεωργική δραστηριότητα κατά το παρελθόν ( πάνω από 0,5 ΜΑΕ ) ή συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με γεωργική δραστηριότητα τα πέντε (5) τελευταία έτη, γ) οι δημόσιοι υπάλληλοι ,
 δ) όσοι λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα, με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη από 67% 
ε) οι συνταξιούχοι στ) οι σπουδαστές και φοιτητές ζ)  όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα πάνω από το 150% του εισοδήματος αναφοράς , για τα 3 τελευταία έτη  και η) όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη.
 Η περιστασιακή ή εποχιακή απασχόληση μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο που το είδος  της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει ( π.χ. εργάτες , οικοδόμοι κτλ).
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών θα χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  και θα καταβάλλεται σε 3 δόσεις, με παρακολούθηση της εξέλιξης  του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ειδικότερα, θα χορηγείται η πρώτη δόση (70% του ποσού) άμεσα με την αποδοχή της απόφασης έγκρισης πράξης, η δεύτερη δόση (15% της ενίσχυσης) από το επόμενο έτος της ένταξης και εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου  και η τρίτη δόση θα δίδεται εφόσον ο δικαιούχος επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
         Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και  τον προσανατολισμό της εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, εάν η περιοχή μόνιμης κατοικίας είναι :
 α) ορεινή η ενίσχυση είναι 7.500 ευρώ,
       β) μειονεκτική η ενίσχυση είναι 5.000 ευρώ και
 γ)  στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η ενίσχυση είναι 2.500 ευρώ.
 Επιπλέον εάν πρόκειται :
α) για κτηνοτροφική εκμετάλλευση η ενίσχυση είναι 7.500 ευρώ,
β) για φυτική παραγωγή η ενίσχυση είναι 7.500 ευρώ και
γ)  για μικτή - μελισσοκομία 5.000 ευρώ.  
Επίσης, η ενίσχυση θα εξαρτάται και από το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν καλά το ΦΕΚ 3255/20-12-2013  ή να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες www.minagric.gr και  www.agrotikianaptixi.gr ή  να απευθυνθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας τους ή  σε ειδικούς συμβούλους.

 Με εκτίμηση,
Αργύριος Δ. Καβουρίνος
Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πειραιά
-----------------------------------------------------------------------------------
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης
Οικονομικός Σύμβουλος - Εισηγητής Σεμιναρίων
Αγίου Ιωάννου 7γ - Τ.Κ. 16341 - Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9963983   Fax. 212 213 3347

email: argyriskav@gmail.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου